Rečnik internet pojmova - v0.3 beta

Ovde možete pronaći objašnjenje pojmova koji se upotrebljavaju na internetu ili na računarima, ili kao žargon u web razvoju. Termini su razvrstani po abecedi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

e-mail (elektronska pošta)

To su poruke, najčešće tekst, koje se šalju od jedne osobe ka drugoj putem računara. E- mail možete slati automatski na veliki broj adresa. On je jedan od najstarijih Internet protokola koji omogućuje ljudima koji imaju različite računare sa različitim operativnim sistemima da međusobno komuniciraju.

emoticon

 

Ethernet

Veoma jednostavan način umrežavanja računara u LAN (Local Area Network). Ime "Ethernet" dolazi od samog principa mreže - slanje podataka u "etar" i preuzimanje iz istog. Postoji više vrsta Ethernet-a. Do 2001. godine  standardni tip je bio "100-Base T"- tip, koji može da prenese do 100.000.000 bita po sekundi i može da se koristi na bilo kojoj vrsti računara.

Extension

 

vrati se na vrh stranice | <<prethodno | sledeće>>

 


Sve veća upotreba stručnih ili engleskih fraza u svakodnevnom životu, koji sve više podrazumeva korišćenje interneta, stvorila je potrebu da napravimo ovakav rečnik. Ovaj rečnik sadrži osnovne pojmove koji se upotrebljavaju na internetu. Ako ipak niste uspeli pronaći pojam koji Vam je nepoznat, molimo Vas da nam taj pojam predložite popunjavanjem polja ispod:

 

Predložite pojam koji se ne nalazi u Rečniku:

Predložite opis pojma: