Rečnik internet pojmova - v0.3 beta

Ovde možete pronaći objašnjenje pojmova koji se upotrebljavaju na internetu ili na računarima, ili kao žargon u web razvoju. Termini su razvrstani po abecedi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CGI (common gateway interface)

Set pravila koja definišu kako web server komunicira sa drugim delom softvera na istoj mašini, i kako drugi deo softvera komunicira sa web serverom. Bilo koji deo softvera može biti CGI program ako upravlja ulazima i izlazima po CGI standardima.

Client

Program koji se koristi za kontakt i dobijanje podataka iz serverskog programa na drugom računaru, često preko velikog rastojanja. Svaki klijent program je dizajniran da radi sa jednom ili više specifičnih vrsta server programa i svaki server zahteva specifičnu vrstu klijent programa. Web Browser je specifična vrsta klijent programa.

Cookie (kolačić)

HTTP cookie, web cookie ili samo cookie, predstavlja kratak tekstualni fajl koji server šalje u browser, i svaki put kada browser dođe na isti server cookie se iz browsera prikazuje serveru nepromenjen. Cookie se koristi za potvrdu identiteta, praćenje poseta i ostale informacije o korisnicima.

CSS (cascading style sheet)

CSS je jednostavan mehanizam za dodavanje stilova (fontovi, boje, pozicije…) u Web dokument. Danas većina browsera podržava CSS, ali i dalje neki Browseri (ili neke njihove specifične verzije) ne podržavaju u potpunosti punu specifikaciju CSS-a.

Character (karakter)

Karakter je jedinica informacija koja predstavlja jedan simbol - grafički element, deo nekog alfabeta (abeceda), brojeve... Primer karaktera može biti slovo, broj ili znak interpunkcije.

Cloaking

Cloaking podrazumeva "Black hat search engine optimization" tehniku (black hat = crni šešir). Korišćenjem ovakve tehnike web stranica se različito prikazuje pratraživačima (robotima) i korisnicima (ljudima). Ovo je moguće tako što se proverava IP adresa posetioca ili analizom korisnikovog programa (user-agent). Cilj ovakvih akcija je obmanjivanje pretraživača kako bi oni prikazivali neku stranicu u rezultatima pretraživanja gde inače ne bi bila prikazana.

Compression (kompresija)

Kompresija podataka (data compression) je proces zapisivanja informacija korišćenjem manje bitova (ili drugih nosilaca informacija) nego što ih sadrži originalan nekompresovan zapis istih podataka - korišćenjem posebnih pravila. Jedan od poznatijih vidova kompresije sa kojom je upoznata većina korisnika računara je ZIP format, koji pored kompresije podataka pruža i mogućnost arhiviranja podataka, čuvajući tako više datoteka unutar jedne arhivske datoteke.

Co-location, collocation

Ovaj pojam se najčešće koristi da se opiše postavljanje servera (server collocation) koji pripada jednoj osobi ili grupi, na internet povezanu mrežu koja pripada drugoj osobi ili grupi. Obično se radi kada vlasnik servera hoće da njegov server bude priključen na intrenet konekciju velike brzine, i/ili ne želi rizikovati bezbednost servera postavljanjem servera na sopstvenoj-sporoj mreži.

CODEC (kodek)

Codec je uređaj ili program sposoban da obavlja kodiranje i dekodiranje digitalnog signala ili digitalnih podataka.

Class (klasa)

Pojam Klasa vezan za CSS tehniku dizajniranja web stranica predstavlja komandu kojom se elementu web dokumenta dodeljuje grupa osobina (veličina, pozadina ostali atributi...). Više elemenata mogu pripadati istoj klasi (tada imaju iste osobine). Dakle, klasa je grupa opisnih atributa koji se mogu dodeliti nekom elementu web stranice.

Cache (keš memorija)

Cache je skup podataka koji su u stvari kopija podataka koji se nalaze negde drugde u računaru, ali je to drugo mesto teže za pristup (npr. više vremena je potrebno da se pročitaju originalni podaci u odnosu na cache). Cache je mesto za privremeni smeštaj podataka kojima se češće pristupa ili kojima je potrebno brzo pristupiti.

Checkbox

Checkbox je grafički korisnički element koji omogućuje korisniku da napravi selekciju od ponuđenih opcija. Checkbox se na ekranu prikazuje kao kvadrat sa belim praznim prostorom unutar njega za neoznačen (false), ili sa tačkom ili "x" oznakom unutar njega za označen (true). Pored checkboxa se obično nalazi tekst koji opisuje značenje checkboxa. Promena stanja checkboxa vrši se klikom miša na njega ili prečicama tastature.

Crawler (spider, robot)

Crawler je program ili automatska skripta koja planski prikuplja podatke sa interneta. Crawler najčešće koriste pretraživači kako bi napravili kopije internet stranica i stavljali ih u svoj index (bazu podataka) radi lakšeg i bržeg kasnijeg pretraživanja. Crawler se može koristiti i za automatsko proveravanje linkova ili validaciju HTML koda. Takođe, crawler se može koristiti za druge svrhe, kao npr za prikupljanje e-mail adresa.

 

vrati se na vrh stranice | <<prethodno | sledeće>>

 


Sve veća upotreba stručnih ili engleskih fraza u svakodnevnom životu, koji sve više podrazumeva korišćenje interneta, stvorila je potrebu da napravimo ovakav rečnik. Ovaj rečnik sadrži osnovne pojmove koji se upotrebljavaju na internetu. Ako ipak niste uspeli pronaći pojam koji Vam je nepoznat, molimo Vas da nam taj pojam predložite popunjavanjem polja ispod:

 

Predložite pojam koji se ne nalazi u Rečniku:

Predložite opis pojma: