Help | TAGger - meta tag generator

Alat kojim možete napraviti tagove za zaglavlje (head) Vaše web stranice.

Dodavanjem i održavanjem pravilnih tagova (npr. opisni naslovi ili informacije za robote) Vi pomažete pretraživaču da bolje pregleda, indeksira i prikaže Vašu stranicu u rezultatima pretraživanja. Takođe, browseru pružate dodatne informacije kako bi što kvalitetnije prikazao Vašu stranicu. Meta tagovi pružaju informacije raznim korisnicima, kao što su browseri i pretraživači. Imajte na umu da će svaki korisnik interpretirati samo meta tagove koji su mu korisni, dok će sve ostale prosto ignorisati (ali oni mogu biti korisni iz drugih razloga).

 

Character encoding

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Parametar "charset" određuje kodiranje znakova što je metod prevođenja grupe bitova u grupu simbola. Server šalje podatke u korisnikov browser grupom bitova, i browser tada koristi pravila definisana u stranici. Ako ova pravila nisu definisana na stranici, browser uzima podešavanja koja je korisnik postavio.

 

Title

<title>Naslov Vaše web stranice</title>

Deklariše naslov stranice koji se prikazuje u browseru (ili kao naslov u Bookmarks/Favorites). Pretraživači koriste ovaj tag da prikažu naslov stranice u rezultatima pretraživanja. Maksimalni broj karaktera za ovaj tag je oko 60.

 

Description

<meta name="Description" content="Kratak i relevantan opis sadržaja Vaše web stranice." />

Daje opis stranice na kojoj se nalazi. Treba da sadrži kratak i relevantan opis sadržaja stranice. Pretraživači koji podržavaju ovaj tag ga koriste da prikažu opis stranice u rezultatima pretraživanja ispod naslova Vaše stranice (uglavnom, osim ako ne smatraju da nije relevantan za tu stranicu). Maksimalni broj karaktera za ovaj tag je oko 150.

 

Keywords

<meta name="Keywords" content="ključne,reči,koje,su,relevantne,za,vašu,web,stranicu" />

Sadrži ključne reči koje su relevantne za stranicu, razdvojene zarezom. Dodavanje ovog meta taga neće pomoći Vašoj stranici da se bolje plasira u rezultatima pretraživanja. Maksimalni broj ključnih reči ne treba da premašuje 7% sadržaja stranice.

 

Language

<meta name="Language" content="sr" />

Koristi se da deklariše osnovni jezik na web stranici. Koriste ga roboti da kategorizuju stranicu po jeziku.

 

Robots

<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />

Ovaj meta tag daje uputstva kako će pretraživači pročitati i indeksirati stranicu. Rešenje koje se smatra bolje od "robots" meta taga je korišćenje "robots.txt" fajla ili ".htaccess" fajla.